Starta utbildning här »

Digitala utbildningar för
spårburen trafik och infrastruktur.

 

Vistas i spår är en webbaserad utbildning, med fakta och information framställt på ett visuellt och pedagogiskt sätt. Specialanpassade filmsekvenser och interaktiva övningar gör E-trains "Vistas i spår" till en unik e-learning. Varje kapitel och avsnitt kan läsas och repeteras i valfri ordning.

 

Kontakt

Daniel Lock
utbildningsansvarig och instruktionsförare.
daniel.lock@trainteam.se
076-045 79 24

Fredrik Westerlund VD
fredrik.westerlund@trainteam.se
076-138 83 06

 

Genom att se, höra och göra kan deltagarna ta till sig informationen på ett aktivt sätt. En flexibel utbildning ger minskat produktionsbortfall och minskade kostnader för exempelvis lokaler, logi och resor. Tillsammans med praktiska moment får användaren en komplett blended learning.

 

Ladda ner vår produktbeskrivning...»